• Втори час на класа

Веселина Щерева – Сряда

Таня Томова – Четвъртък

Николина Бончева – Петък

Час: 12:00 – 12:40

  • Консултации с ученици

Веселина Щерева – Сряда

Таня Томова – Четвъртък

Николина Бончева – Петък

Час: 13:00 – 13:40

  • Консултации с напреднали и изоставащи ученици

Веселина Щерева – Сряда

Таня Томова – Четвъртък

Николина Бончева – Петък

Час: 13:50 – 14:30

  • Занимания по Интереси

Веселина Щерева – Сряда

Таня Томова – Четвъртък

Николина Бончева – Петък

Час: 1ч. 15:40 – 16:10

2ч. 16:10 – 16:40

  • Допълнително обучение по Български език – ръководител Веселина Петрова, всеки понеделник.