Занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование

Проектна дейност

Занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващо образование и по Постановление № 289 от 12.XII.2018 г.

Тематична област " Природни науки", група "Аз и природата"

Таня Григорова Томова- старши учител

Тематична област "Изкуства и култура", група "Фолклор и традиции"

Веселина Янева Щерева- старши учител

Тематична област " Технологии", група "Сръчност и творчество"

Николина Желева Бончева Чезарова- старши учител