Препоръки към родителите на НУ „ Христо Ботев“ с. Септемврийци във връзка с реализацията на дистанционното обучение в периода 16.03.2020 до неговото приключване

Дистанционно обучение

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание извънредно положение: Уважаеми родители, уведомяваме Ви за предприетите алтернативни варианти за преподаване и учене от разстояние, като могат да се използват безплатни онлайн уроци …

Съобщение, относно извънредното положение на територията на Р България

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,             Във връзка с противоепидемичните мерки е необходимо организирането на обучението в електронна среда.             Необходимо е в срок до 16.03.2020 г. всички паралелки да имат електронни групи, а за учениците в начален етап – електронни групи с родителите. В …