КОЛЕКТИВ

Димка Тодорова

Директор

Старши учител

Таня Григорова Томова

Старши учител

Веселина Янева Щерева

старши учител

Николина Желева Бончева Чезарова

учител

Веселина Пенкова Петрова

образователен медиатор

Марияна Иванова Василева

Счетоводител

Койка Тодорова Ганчева

охрана

Сашо Александров Радев